کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه سوم سال 98 را ...

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر طبق چک لیست بند "ک" - سه ماهه سوم 98

کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه سوم سال 98 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند مد...
1398/09/27 | آقای پارسه | | اطلاعیه،اطلاعیه | 111 | 0 نظر | print | |

کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه سوم سال 98 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند مدارک و مستندات مربوطه را تاریخ 98/09/28 به کارشناس کمیته تحویل دهند. لازم به ذکر است چک لیست مذکور از سایت کمیته قابل دریافت است.

نویسنده
آقای پارسه

aghajarizahra@ymail.com
*******

آقای پارسه

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو