کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه سوم1400 را طبق...

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر طبق چک لیست بند "ک" - سه ماهه سوم ۱۴۰۰

کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه سوم1400 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند مدارک...
1400/10/12 | آقای پارسه | | اطلاعیه | 104 | 0 نظر | print | |

کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه سوم1400 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند مدارک و مستندات مربوطه را تاریخ 1400/09/29به کارشناس کمیته تحویل دهند و یا به ایمیل کمیته تحقیقات دانشجویی به آدرس ذیل ارسال کنند. لازم به ذکر است چک لیست مذکور از سایت کمیته قابل دریافت است.

ایمیل کمیته:  src@behums.ac.ir

نویسنده
آقای پارسه

aghajarizahra@ymail.com
*******

آقای پارسه

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو