کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه اول سال 98 را ...

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی بند "ک"- سه ماهه اول سال ۱۳۹۸

کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه اول سال 98 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند مد...
1398/04/02 | آقای پارسه | | | 269 | 0 نظر | print | |

کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه اول سال 98 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند مدارک و مستندات مربوطه را تاریخ 98/02/28به کارشناس کمیته تحویل دهند. لازم به ذکر است چک لیست مذکور از سایت کمیته قابل دریافت است.

نویسنده
آقای پارسه

aghajarizahra@ymail.com
*******

آقای پارسه

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو