کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان برگزار می کند 
پنجمین کنگره د...

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان برگزار می کند

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان برگزار می کند پنجمین کنگره دانشجویی منطقه جنوب غرب با هدف ارائه آخرین یافته های علمی و ع...
1397/07/01 | خانم بگدلی | | اطلاعیه | 171 | 0 نظر | print | |

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان برگزار می کند
پنجمین کنگره دانشجویی منطقه جنوب غرب با هدف ارائه آخرین یافته های علمی و عملی مرتبط با محورهای کنگره با حضور دانشجویان، محققین، و دانشگاهیان در 18 و 19بهمن 97 در دانشکده علوم پزشکی بهبهان برگزار می شود. از همه دانشجویان، متخصصین و علاقمندان دعوت می گردد که یافته های خود را در قالب چکیده علمی به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. همچنین،  چندین کارگاه آموزشی مورد نیاز دانشجویان نیز در حاشیه این کنفرانس برگزار خواهند شد.

لینک همایش
 

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو