انتخاب پژوهشگران برتر هفته پژوهش سال 1397   

 دانشجویان محترم می توانند کلی...

انتخاب پژوهشگران برتر هفته پژوهش سال 1397

انتخاب پژوهشگران برتر هفته پژوهش سال 1397 دانشجویان محترم می توانند کلیه فعاليت­هاي پژوهشي یکسال اخیر خود را به همراه مستندات مربوط...
1397/07/25 | آقای پارسه | | اطلاعیه | 230 | 0 نظر | print | |

انتخاب پژوهشگران برتر هفته پژوهش سال 1397

دانشجویان محترم می توانند کلیه فعاليت­هاي پژوهشي یکسال اخیر خود را به همراه مستندات مربوطه به ایمیل کمیته تحقیقات بفرستند و یا بصورت دستی به کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تحویل دهند.

 تذکر2: تنها فعاليتهاي پژوهشي در ارزشيابي لحاظ خواهند گرديد كه در محدوده زماني 01/08/96 لغايت 01/08/97 صورت پذيرفته باشد. 

 تذکر 1: آخرین مهلت تحویل مدارک 30/08/97 می­باشد. 

نویسنده
آقای پارسه

aghajarizahra@ymail.com
*******

آقای پارسه

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو