کمیته تحقیقات دانشجویی

 •  
 • سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
 • دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 

 • دکتر ایمان پارسه
 • مدرک تحصیلی: دکتر تخصصی مهندسی بهداشت محیط
 • درجه علمی: استادیار
 • ایمیل: iparseh97@gmail.com
 •  
 • شماره تماس: 3-52887201 -061
 •  
 • عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی بهبهان