گروه
فراخوان جهت انتخاب پژوهشگر برتر 1400
1400/08/16
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد همزمان با هفته پژوهش، پژوهشگران برتر دانشجویی را انتخاب کند. لذا دانشجویان محت...
ادامه مطلب 1400/08/16 اطلاعیه اطلاعیه
 
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر طبق چک لیست بند
1400/02/21
کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه اول سال 1400 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند ...
ادامه مطلب 1400/02/21 اطلاعیه اطلاعیه
 
دسته
1397(1)

1400(5)