کمیته تحقیقات دانشجویی

پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور توسط کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد.
1397/11/20
پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور در تاریخ 18 و 1 بهمن ماه 1397 با حضور اساتید و دانشجویانی از شهرهای اهواز، آبادان، ایلام، ...
ادامه مطلب 1397/11/20 اطلاعیه
 
برگزاری بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران به میزبانی کرمانشاه
1398/01/13
بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران با هدف ارائه آخرین یافته های علمی و عملی مرتبط با محورهای کنگره و برگزاری کارگاه ها...
ادامه مطلب 1398/01/13 اطلاعیه
 
انتخاب پژوهشگران برتر دانشجویی در سال ۱۳۹8
1398/08/25
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد همزمان با هفته پژوهش، پژوهشگران برتر دانشجویی را انتخاب کند. لذا دانشجویان محت...
ادامه مطلب 1398/08/25
 
معرفی پژوهشگران برتر دانشجویی 1398
1398/09/27
همزمان با هفته پژوهش، کمیته تحقیات دانشجویی پس از بررسی مستندات ارسالی دانشجویان و امتیازدهی به آنها مطابق "آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر...
ادامه مطلب 1398/09/27 اطلاعیه اطلاعیه
 
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر طبق چک لیست بند
1398/12/05
کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه چهارم سال 98 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند ...
ادامه مطلب 1398/12/05
 
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر طبق چک لیست بند
1399/02/03
کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه اول سال 99 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند مد...
ادامه مطلب 1399/02/03